Odnosi z javnostmi

Odnosi z javnostmi

Odnosi z javnostmi so sistematično načrtovan in usmerjan proces vplivanja na oblikovanje naklonjenosti javnosti prek obojestransko zadovoljivega, interaktivnega komuniciranja, ki temelji na odprtem, demokratičnem in značajskem delovanju “obeh” strani – organizacije in javnosti. So sistematičen proces urejenega dolgoročnega internega in eksternega komuniciranja organizacije in njenih ciljnih javnosti z namenom, da se ohrani ali izboljša ugled organizacije. Odnosi z javnostmi imajo predvsem dva temelja: prvi vsakomur daje pravico, da sam zagovarja svoje interese, kakršnekoli že ima in kakorkoli jih že vidi, drugi pa vsakomur nalaga, da zagovarja svoje interese sam ali v sodelovanju z drugimi

 

Ponujamo:odnosi z javnostmi

  • pisanje člankov, novic
  • pošiljanje sporočil prek naše mailing liste (internetni portali, časopisi, radijske postaje, televizijske postaje)
  • skrb za glasbene skupine, ansamble (urejanje intervjujev, seznanjanje javnosti z novostmi, pošiljanje novih pesmi na radijske postaje, videospotov na televizijske postaje,…)
  • obveščanje, koordinacijo in komuniciranje z mediji na vaših dogodkih
  • PR na socialnih omrežjih

 

 

Med drugim so nam zaupali tudi: